Jdi na obsah Jdi na menu
 


X. Ročník prehliadky súborov seniorov TURCA V SUČANOCH , 27. Júna 2014

 X. Ročník prehliadky súborov seniorov TURCA

V SUČANOCH ,  27. Júna  2014

     Stretnutie seniorov na regionálnej prehliadke súborov seniorov Turca, v rámci osláv „DNÍ Milana HODŽU 2014“, bolo zamerané na výmenu skúseností, vzájomnú inšpiráciu a návod na zmysluplné využívanie voľného času dôchodcov, kde nezastupiteľnú úlohu zohráva práve Jednota dôchodcov na Slovensku.

     Milan Hodža  zomrel 27. júna 1944,  (práve dnes je to 70  rokov)  v mestečku Clearwater na Floride,.. Narodil sa v Sučanoch,  2. februára  r. 1878. Pred 12. rokmi boli telesné pozostatky Milana Hodžu,  pochované na národnom cintoríne v  MARTINE. Slováci takto splatili svoj dlh voči nemu i svojim dejinám. Milan Hodža patril k najvýznamnejším politikom svojej doby a to nielen ako predseda vlády a minister, ale aj ako stúpenec Agrárnej strany a vidieka. Popri Štefánikovi, Hlinkovi a Dubčekovi sa zaraďuje k najväčším postávam slovenskej politiky 20. Storočia.

Dni Milana Hodžu 2014 sú v poradí už desiatym ročníkom vedeckého, vzdelávacieho a kultúrneho podujatia, ktoré sa od roku 2005 každoročne uskutočňuje a zameriava sa na rozličné vekové kategórie a skupiny obyvateľstva Slovenska, konajú sa pod záštitou predsedu vlády SR.

Sučianske slávnosti predstavujú dôstojný rámec pre udelenie Ceny Milana Hodžu za propagáciu Milana Hodžu a Slovenska v zahraničí.

Slávnostné služby Božie v evanjelickom a. v. kostole v Sučanoch sú zavŕšením podujatia, 29.6.2014.

V programe účinkovali tieto súbory:

1./  Súbor  "Dôchodcovská TURČIANKA "    Predviedli piesne:Tak jak teče do Dunaja...; Rastie Borovienka...; Už som sa vydala...; Založený pred 15. rokmi, patrí k najstarším súborom seniorov v okrese Martin. Vystupujú na podujatiach miestneho významu, ale aj mimo Turčianskeho regiónu. Ved. súboru..p. Jela Zajacová

2./  Súbor  "SEVERANKA"  - Ich dnešný repertoár Slovensko naše...; Horárka...; a zmes pesničiek.... Súbor v októbri oslávi 10. Výročie vzniku, teda pekne okrúhle jubileum.  V súbore sa uplatňujú aj sólisti, čo nám následne aj predvedú: Milan JANÍK -    Anton HANAJÍK :  Za dedinou na kopečku...; Ved.  súboru....Mgr. Jaroslav  Šidlo.

3./  Súbor  "PRIEKOPČANKA"   Piesne :  Hoj vlasť moja...; Zafúkaj vetríček...; Mám ja hrušku...;

Súbor slávi 8. Výročie založenia, naštudovali viac ako 140 piesní, účinkujú na slávnostiach doma ale boli aj v Modre, Dol. Kubíne, Košiciach, dokonca aj v Srbsku 4 dni. Nahrali aj vlastné CD.

 Ved. súboru  Peter Valášek                        

4./  Súbor  "VRÚTOČANKA"    Pesničky:  Neni krajšie ako zjara...; Slniečko zapadá...; Polednica zašla...; Vznikli v r. 2006, vystupujú na mnohých podujatiach vo Vrútkach a Martine aj v Domoch dôchodcov, vystupovali aj v Žiline,Kys.N Meste, Lipt. Mikuláši, Bytči.  Ved.  súboru....Juraj  Páleš.

5./  Súbor  „SENIORI SPOD LYSCA“ -  BELÁ-DULICE"   Predviedli piesne:  Povedzte mojej materi..; Slovenské mamičky..; Tichá noc, tmavá noc..; Dohromady sa dali pred 3 rokmi a je to naozaj „chlapský“ súbor. Výber piesní je orientovaný na 70. Výročie SNP.  Ved. súboru...Slávo  Morgoš.

6./  Spevácke  „DUO EDIAN“ - (Edita Boháčová a Ján Galgaňák)  Pripravili si: Rybárska balada...; Keď som  išla cez Turč. cintorín...; Lásko moje lásko...; Editka a Janko sú veľmi usilovní, pravidelne nacvičujú a spievajú hlavne pre svoje potešenie.

Významného hosťa, prezidenta Slovenskej republiky, pána Andreja KISKU, pozdravil domáci

7./  Súbor "SUČIANKA",    Piesne, ktoré zozbierali a zaznamenali,  Pavol Bazovský a Ján Miloslav Hodža, v Sučanoch a v Turci, do „Slovenských spevov-IV“, v r. 1880, zaradili do svojho vystúpenia.

Súbor  existuje od roku 2001, orientuje sa v poslednej dobe aj na oživovaní piesní Turca,

 účinkuje okrem miestnych - obecných podujatí, aj na podujatiach Matice slovenskej, naposledy v Kremnici (165. Výročie popravy Ď. Langsfelda), v Trenč. Tepliciach, pred rokom v Maduniciach, na Sklabinskom hrade, vo Valči...Súbor nahral vlastné CD a pripravuje ďalšie. Vedúci súboru   Martin Matula.

8./  Súbor    "TURIANKA"   Zaspievali:  Nad Inovcom...; Večer, keď slniečko za horu zachodí...; Pod Úbočou...; Založenie súboru v r. 1996 ako súčasť SPOZu, teraz je súčasťou ZO JDS Turany, starší súbor a mladá Jednota si vedú dobre.  Ved. súboru.. p. Elena  Líšková.

9./  Súbor  „TANCUJÚCE SENIORKY“   Skupina žien (dievčat), bývalých učiteliek, nám predvedie ako aj v seniorskom veku je dobré udržovať svoje telo v kondícii, a tanec je práve najlepšie spojenie príjemné s užitočným. Vedúca p. Čapliarová.

10./  Spevácky Súbor  „L Ú Č“    Predniesli:  kompozíciu „lúčnych pesničiek“...; Rozumie sa od slova LÚKA, nie LÚČ ! Súbor teraz pôsobí v ZO JDS Martin - Sever 2, právom patrí medzi kvalitné súbory, reprezentovali Turiec už aj na celoslovenskej prehliadke v Bratislave, samozrejme okrem mnohých vystúpení v blízkom i vzdialenom okolí. Ved. súboru....p. Ľudmila  Jamborová

Na záver nás potešil krátkym vystúpením, p. Bohuš  Figura.

Všetci prítomní boli pozvaní do záhrady Klubu „veselých“ dôchodcov v Sučanoch kde bolo prichystané občerstvenie a potom aj športová  streľba zo vzduchovky .

 Prehliadku sme zakončili spoločnou pesničkou:  „Kedyže to žitko zíde...“  

ÚČASTNÍCKE LISTY, osobne odovzdali:   starosta obce JUDr. Petráš ,  predseda OO JDS Martin  Ing. Pazdzziurko a Dr. Michal  Kotian, predseda KO JDS Žilina.

 

Text  :  Ján  Šteuček, predseda ZO JDS Sučany

Foto  :  Anton  Matula